Palvelut ammattilaisille

Koulutukset ja luennot

Koulutan ja luennoin esimerkiksi lasten ja nuorten kehityksestä, haastavasta/ väkivaltaisesta käytöksestä, työskentelystä haastavien lasten ja nuorten kanssa, koulupudokkuudesta, haastavan asiakkaan kohtaamisesta ja työhyvinvoinnista. Tilauksesta laadin suurempia koulutuskokonaisuuksia. Suurempia koulutuskokonaisuuksia olen muun muassa tehnyt kouluille. Tavoitteena on ollut kouluhenkilökunnan kouluttaminen haastavien oppilaiden kohtaamiseen ja inkluusion helpottamiseen sekä uuden opetussuunnitelman käyttöön haastavien oppilaiden tukena. Myös lastensuojelulaitokset, koulukodit ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ovat saaneet apua laajemmista koulutuskokonaisuuksista. Pyydä tarjousta koulutuksista.

Työnohjaus ja konsultaatio

Teen ryhmä- ja yksilötyönohjausta sekä konsultaatioita. Työnohjaus on prosessi, jossa tavoitteena voi olla oma tai tiimin ammatillinen kasvu, muutosten kanssa eläminen ja niihin sopeutuminen tai tiimin toiminnan tukeminen. Konsultaatiot voivat olla pelkästään henkilökunnan ohjausta tai niihin voi liittyä esimerkiksi lapsiryhmän/ luokan/ työntekijän havainnointia ja sen kautta tapahtuvaa ohjausta.

Työparitoiminta

Minulta voi tilata työparitoimintaa kunnan sosiaali-, terveys- ja opetusalan toimintoihin sekä yksityisten toimijoiden tai järjestöjen palveluihin. Olen toiminut työparina esimerkiksi olosuhdeselvityksissä ja haastavissa asiakastilanteissa. Kysy erillistä tarjousta työparitoiminnasta, hinta määräytyy työn laajuuden mukaan.

Ostopalvelut

Tarjoan kunnille ostopalveluna perhetyötä, psykoterapiapalveluita, ammatillista tukihenkilötoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työparitoimintaa.

Kysy lisää ja pyydä tarjousta