Palvelut yksityisille

Perhetyö

Perhetyö auttaa pärjäämään esimerkiksi haastavan lapsen kanssa tai haastavassa elämätilanteessa. Työ voi olla vanhempien ohjausta keskustelun, vinkkien ja tehtävien avulla. Se voi myös olla kotiin menevää ohjausta konkreettisissa kasvatustilanteissa. Työtapani perhetyössä perustuu positiiviseen psykologiaan, Ihmeelliset vuodet- ohjelmaan ja matala-affektiiviseen lähestymistapaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on pitempiaikaista tukea lapselle, nuorelle tai nuorelle aikuiselle. Tukea voi käyttää esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn, apuna ahdistuksessa tai esimerkiksi osana koulupudokkuuden hoitoa. Ammatillinen tukihenkilötoiminta tukee asiakkaan itsetuntoa, auttaa yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja antaa turvallisen aikuisen, jolla on taitoa myös tunteiden ja kriisien käsittelyssä. Monesti lapsilla ja nuorilla on tärkeää saada ensin luoda turvallinen suhde aikuiseen ennen kuin puhuminen on mahdollista. Tukihenkilötoiminnassa tekemisen kautta puhuminenkin helpottuu ajan myötä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrialla tarkoitetaan häiriöitä, kuten ADHD, autismin kirjo, tourette, kielelliset erityisvaikeudet ja niihin liittyvät muut oireet, kuten masennus, ahdistus, käytöshäiriö ja pakko oireet. Neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä. Valmennus on usein lyhytaikaista ja rajattua yhteen tai kahteen konkreettiseen ongelmaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen alueella esimerkiksi kaveritaidot, seurustelutaidot tai yhteistyö toisten ihmisten kanssa tietyssä tilanteessa. Valmennukseen otettava ongelma voi olla myös esimerkiksi opiskeluun tai itsenäiseen elämään liittyvät aiheet. Vaikeammissa ongelmissa tai laajemmissa haasteissa valmennus yhdistyy esimerkiksi perhetyöhön, perhepsykoterapiaan tai ammatilliseen tukihenkilötoimintaan.

Tukikeskustelu

Tukikeskusteluista on apua esimerkiksi elämän kriiseissä kuten erossa, äkillisissä muutoksissa tai läheisen menetyksessä. Niitä voi myös käyttää oman elämän- ja/ tai perhetilanteen pohtimiseen. Tukikeskustelut ovat muutaman kerran paketteja, joista sovitaan asiakkaan kanssa. Mitä aikaisemmin apua haetaan, sitä enemmän tukikeskusteluilla on vaikutusta.

Psykoterapia

Tarjoan psykoterapiapalveluita perheille, pareille ja yksityisille asiakkaille. KELA korvausta voi luonani saada perhepsykoterapiaan. Yksilöterapiaan voi hakeutua kunnan ostopalveluna, itse maksamalla tai vakuutuksen korvaamana. Tarjoan perheterapiaa erityisesti perheille, joissa on neuropsykiatriaa, käytöshäiriöitä, addiktioita tai väkivaltaa. Nämä vaikuttavat koko perheeseen ja vaikka oirehtiva yksilöä hoidettaisiin, ei tilanne useinkaan parane, ennen kuin perheen dynamiikkaa on hoidettu.

Kokemusasiantuntijapalvelut

Välitän luotettavia kokemusasiantuntijoita toipuville addikteille. Kokemusasiantuntija on tuki toipumisprosessissa. Addiktiosta toipuminen on pitkä matka, johon kuuluu retkahduksia ja uuden, addiktiosta vapaan elämän opettelua. Kokemusasiantuntija omalla toipumiskokemuksellaan on hyvä apu toipumisessa. Kokemusasiantuntija toimii kuin tukihenkilö ja suhde yleensä on pitkäaikainen. Kokemusasiantuntijat voivat myös luennoida toipumisesta ja addiktiosta sairautena. Kokemusasiantuntija voi myös auttaa palvelujen kehittämisessä käyttäjäystävällisempään suuntaan.